چگونه از سوگواران خودکشی حمایت کنیم؟

افراد کمی دوست دارند داوطلبانه درباره مرگ صحبت کنند؛ از این رو خیلی از ما دور و بر کسی که به تازگی عزیزی را از دست داده است، احساس ناخوشایندی داریم حتی اگر شخص بازمانده دوستی خوب یا همکاری نزدیک برای ما باشد! می‌خواهیم که مرحمی برای زخم او باشیم،‌ اما نگران هستیم حرف اشتباهی…

چرا خودکشی سوگی منحصر به فرد است؟

همیشه بر این باور بودیم که از دست دادن عزیزی بر اثر خودکشی از سخت‌ترین تجربیات یک نفر می‌تواند باشد و البته تنها‌ترینِ این تجربیات! تمام انواع سوگواری‌ها و از دست دادن‌ها می‌توانند ناراحتی، خشم، اضطراب و کرختی شدیدی را در بازماندگان ایجاد کنند اما تحقیقات نشان می‌دهند، کسانی که سوگ ناشی از خودکشی عزیزان…

آیا افراد خودشیفته عزت نفس بالایی دارند؟

تا به حال با کسی مواجه شدید که وقتی جلوی آینه می‌رود درباره جذابیت‌هایش تملق به خرج می‌دهد؟ اکثر مواقع نگاهی بالا به پایین نسبت به دیگران دارد و فکر می‌کند بهترین است، گویی آنها مرکز جهان هستند و دیگران باید دور آنها بچرخند! چنین ویژگی‌هایی در افراد خودشیفته مشاهده می‌شود. شاید با خود بگویید:…