طرح بورسیه چمان

هشت سال از روزی که چمان موجودیت مستقلی یافت، می‌گذرد. طی این سالها، تمرکز اصلی ما کار بالینی بود و در این مسیر پر فراز و پر نشیب، تلاش بسیاری کردیم. ثمره‌ی این تلاش، برگزاری بیش از شصت هزار جلسه بود و توانستیم به بیش از هفت هزار نفر که به دنبال ارتقاء سطح سلامت…