کلینیک روانشناسی چمان

تقریبا حدود ۷ سال می­گذشت که ما در مراکز مختلف روانشناختی مشغول به روان­درمانگری بودیم. در کنار لذت وصف­ ناشدنی مراجع دیدن و احساس اثربخشی و‌ مفید بودن…

کارگاه های روانشناسی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان - گروه درمانی کمال گرایی
برگزار شده
مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان - کارگاه ماهانه زبان زندگی با موضوع سوگ
برگزار شده

مقالات روانشناسی