کلینیک روانشناسی چمان

تقریبا حدود ۷ سال می­گذشت که ما در مراکز مختلف روانشناختی مشغول به روان­درمانگری بودیم. در کنار لذت وصف­ ناشدنی مراجع دیدن و احساس اثربخشی و‌ مفید بودن…

کارگاه های روانشناسی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان - گام به گام تا بارداری ویژه آقایان
برگزار شده
مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی چمان - گروه درمانی کمال گرایی
برگزار شده

مقالات روانشناسی