چطور با اهمال کاری مقابله کنیم؟

آیا تا به حال انجام کاری را به تعویق انداخته‌اید؟ به طوری که آنقدر کارها روی یکدیگر تلنبار شده که جرات نزدیک شدن و شروع کردن را نیز نداشته باشید؟ اهمال کاری واژه‌ای است که اکثر مردم در دنیای امروز نه تنها با آن تا حدی آشنا هستند بلکه به طور روزانه با آن درگیر…