خیلی از افرادی که احساس نیاز جهت مراجعه به روانشناس و مشاوره می‌کند یکی از عواملی که می‌تواند جلوی مراجعه کردن آنها را بگیرد این موضوع است که گاهی افراد دنبال بهترین روانشناس هستند.

البته که در هر حرف‌های دستهای هستند که سرآمدتر از دیگران در آن حرفه هستند اما در زمینه روانشناسی یک عامل مداخلهگر دیگری وجود دارد و آن رابطه درمانی است.

از آنجا که به طور معمول جلسات مشاوره حداقل 2 تا 3 ماه طول خواهد کشید و در این فرآیند چند ماهه شما جزییترین مسائل زندگی خود و افکار، عواطف و احساسات خود را با روانشناس و یا درمانگر خود در میان میگذارید، نیاز به یک نوع از رابطه است که در شما سطحی از گشودگی را به وجود بیاورد که میتوان به عبارتی دیگر اینگونه بیان کرد که یک اعتماد حداقلی در جلسات درمانی نیاز است که این اعتماد بر شالوده رابطه مراجع کننده و درمانگر بنا خواهد شد و به همین دلیل لزوم رابطه درمانی به شدت احساس می‌گردد. حال چرا ما به مفهوم رابطه درمانی پرداختیم؟

به این دلیل که امکان دارد شما به سرآمدترین روانشناس شهر خودتان مثلا بهترین و معروف ترین روانشناس تهران مراجعه کنید و بعد از چند جلسه متوجه این موضوع شوید که جلسات شما آنگونه که باید جلو نمی‌رود.

البته که مسائل زیادی در این مشکل دخیل خواهند بود اما بیانگر این موضوع هم می‌تواند باشد که لزوما بهترین روانشناس برای شما نمی‌تواند بهترین باشد. بهترین روانشناس بودن به فاکتورهای متعددی نظیر عیار علمی و تجربه بالینی بستگی دارد و متاسفانه ما گاهی با افرادی مواجهه میشویم که بیش از عیار علمی و تجربه بالینی داشتن، صرفا به دلایل غیرحرف‌های مشهور شده که این امر می‌تواند آسیبهای جبرانناپذیری به سلامت روان جامعه وارد نماید.

این حق هر مراجعه کنندهای است که از سوابق علمی و حرف‌های درمانگر خود مطلع باشد، در همین راستا مجموعه چمان همواره آمادگی ارائه سوابق درمانگران خود به مراجعه کنندگان بوده است اما پیشنهاد ما برای آنهایی که به دنبال بهترین درمانگر و مشاور هستند و به همین دلیل از مراجعه جهت بهبود مشکلات خود اجتناب می‌کند این است که شروع درمان حتی با یک درمانگر با سابقه کم و یا مدرک تحصیلی حداقل که در رشته روانشناسی کارشناسی ارشد می‌باشد به مراتب بهتر از به تاخیر انداختن فرایند مشاوره و درمان می‌باشد، زیرا مشکلات مربوط به سلامت روان و یا روابط بین فردی در صورت عدم رسیدگی به موقع امکان این را دارند که عمیقتر شده که این مطلب تلاش و استمرار بیشتری را در جهت بهبود آن مشکل میطلبد.

ما در مجموعه چمان همیشه سعی کردهایم که مجموعهای از افرادی را که هم از عیار علمی کافی و هم تجربه بالینی مناسب برخوردار و همچنین مورد تایید اساتید به نام روانشناسی ایران هستند به وجود بیاوریم که در کنار پاسخگویی نیازهای مراجعکنندگان و ایجاد یک امنیت خاطر در آنان به بهبود سلامت روان جامعه کمک کنیم.

زیرا ما اعتقاد داریم که بهبود سلامت روان یک نفر می‌تواند شبکه وسیعی از تغییر را به وجود بیاورد و اینکه تغییرات بزرگ از مسیر تغییرات کوچک میگذرد. یکی دیگر از آسیبهایی که در فرایند رواندرمانی و همچنین فرایند کاری درمانگران گاه مشهور اما غیرحرف‌های مشاهده می‌گردد مربوط به امر ارجاع دادن است. ارجاع دادن در فرایند رواندرمانی زمانی صورت میپذیرد که درمانگر به دلایل مختلفی متوجه این موضوع می‌شود که اگر فرد مراجعکننده فرایند درمان خود را با متخصص دیگری ارائه دهد در رسیدن به اهداف درمان موثرتر خواهد بود، بنابراین در همین راستا و با مشورت با همکاران و یا مسئول فنی کلینیک درمانگر دیگری را به مراجعکننده معرفی می‌کند.

متاسفانه گاهی اوقات مشاهده می‌گردد که برخی از درمانگران و یا مشاوران با علم به این موضوع یعنی عدم اثربخشی روند درمان و یا پروتکل درمانی مورد نظر، فرایند درمان را ادامه داده و از ارجاع دادن فرد امتناع می‌کند که رویکردی کاملا غیر انسانی و غیرحرف‌های در روان-درمانی می‌باشد.

مشاوران و درمانگران شاغل در مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی چمان همواره نهایت تلاش خود را در جهت کمک به مراجعه کنندگان انجام داده اند تا این حد که ارجاع دادن در کلینیک چمان امری معمول است. و همچنین فرایند ارزیابی درمان هر ده جلسه یک بار توسط مسئول فنی کلینیک مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از آسیبهای ذکر شده جلوگیری گردد.

کلینیک چمان هماره سعی کرده است که فارغ از شهرت و نام متخصصین، عیار علمی و بالینی درمانگران را مورد بررسی قرار داده و افرادی دارای اخلاق و صداقت حرف‌های را در کادر درمانی خود پذیرا باشد.