لغزش‌های کلامی چیستند؟ آیا ارزش بررسی دارند؟

لغزش‌های کلامی (پاراپراکسی‌ها): روزنه‌ای به ناخودآگاه «کنش پریشی»، «رفتار اشتباهی»، «لغزش کلامی»، «لغزش زبانی»، «اشتباهات لپی»؛ همۀ اینها عباراتی هستند که برای اشاره به پاراپراکسی ها (parapraxes) به کار می‌روند. کنش پریشی و رفتار اشتباهی، دو ترجمه فارسی برای اصطلاح پاراپراکسی است؛ هرچند خواهیم دید که معادل های شایسته‌ای نیستند و پاراپراکسی، نه یک کنش…

عقده الکترا

عقده ادیپ و عقده الکترا: نحوه به وجود آمدن و درمان آنها

عقده‌ ادیپ اصطلاحی است که در مراحل رشد روانی-جنسی استفاده می‌شود. گرچه این مفهوم، اولین بار در سال ۱۸۹۹ توسط زیگموند فروید ارائه شد اما تا سال ۱۹۱۰ زیاد استفاده نمی‌شد. عقده‌ ادیپ میل و توجه کودک پسر به والد جنس مخالف خود است (مادر) و حس حسادت نسبت به والد هم‌جنس (پدر). با توجه…