رابطه جنسی بعد از فرزندآوری

واکنش بسیاری از والدینی که به تازگی صاحب فرزند می‌شوند، نسبت به «رابطه جنسی بعد از فرزندآوری» این است که: «کی وقتش رو داره؟ مگه با وجود این فسقلی میشه کاری کرد؟ من خیلی هنر کنم بتونم یه شب کامل بخوابم، رابطه جنسی پیش‌کش»! درست است که ماه‌های ابتدایی بعد از بچه‌دار شدن به دلیل…