مروارید علیزاده

مروارید علیزاده

مشاور

 

تاریخ شروع فعالیت در چمان:
سال 1395

 

سوابق تحصیلی:

 • کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره از دانشگاه الزهرا
 • کارشناسی راهنمایی و مشاوره از دانشگاه گیلان

 

سوابق اجرایی و شغلی:

 • روانشناس و مشاور کودک و نوجوان در زمینه اختلالا روانشناختی ، مشکلات رفتاری و حوزه های ارتباطی، مشاوره سوگ، مشاوره کودک و فرزندپروی در خصوص جدایی والدین با رویکرد بازی درمانی در کلینیک چمان از سال 95 تا کنون
 • روانشناس و مشاور کودک و نوجوان در زمینه مشکلات رفتاری و اختلالات روانشناختی و حوزه های ارتباطی در کلینیک جوانه از سال 98 تا 99
 • روانشناس و مشاور کودک و نوجوان در زمینه مشکلات رفتاری و اختلالات روانشناختی و حوزه های ارتباطی درخانه کودک نمونه ماز سال 98 تا 99
 • روانشناس و مشاور کودک و نوجوان در زمینه مشکلات رفتاری و اختلالات روانشناختی و حوزه های ارتباطی در کلینیک رویارویی ج از سال 99 تا کنون
 • برگزار کننده و تسهیلگر کارگاه زبان زرافه (ارتباط بدون خشونت)
 • برگزار کننده کارگاه های فرزندپروی در حوزه ارتباطی
 • مشاوره در زمینه فرزندپروری و ارتقاء کیفیت رابطه والد و کودک با رویکرد انسانگرایانه و طرحواره درمانی

 

مقالات چاپ شده داخلی و خارجی

 • بررسی اثربخشی بازی درمانی شناختی ترفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان بی سرپرست
 • بررسی بازی درمانی شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات رفتاری درونی سازی شده کودکان بی سرپرست

 

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • کارگاه بازی درمانی مدرس: دکتر کارینه طهماسبیان
 • بازی درمانی شناختی رفتاری برای اختلالات اضطرابی مدرس: دکتر کارینه طهماسبیان
 • درمان شناختی رفتاری اختلالات دوران کودکی و نوجوانی مدرس: دکتر اسما عاقبتی
 • سوپر ویژن با دکتر اسما عاقبتی
 • مصاحبه تشخیصی و بالینی کودک و نوجوان مدرس: دکتر سارا گودرزی
 • مصاحبه تشخیصی و بالینی بزرگسال مدرس: دکتر مژگان صلواتی
 • خانواده درمانی در انجمن علمی دانشجویی
 • درمان شناختی رفتاری بزرگسالان مدرس: دکتر مژگان صلواتی
 • سمینار مشکلات رفتاری کودکان مدرس: دکتر تبریزی
 • دوره آموزش مهارت های زندگی به کودکان مدرس: دکتر کارینه طهماسبیان
 • کارگاه تربیت جنسی کودکان در انجمن علمی دانشجویی
 • درمان اختلال افسردگی مدرس: دکتر کارینه طهماسبیان
 • ارتباط بدون دخشونت دوره مقدماتی و پیشرفته
 • کارگاه طرحواره درمانی با دکتر حسن حمیدپور
 • کارگاه بررسی زبان بدن در درمان در انجمن دانشجویی روانشناسی

 

سوابق آموزشی و تدریس:

 • کارگاه ارتقاء کیفیت رابطه والد و کودک در خانه کودک نمونه
 • کارگاه خشم کودکان و برخورد والدین در خانه کودک نمونه
 • برگزاری پنج دوره بکارگاه زبان زرافه دوره مقدماتی و پیشرفته در کلیلینک چمان (کودک و نوجوان)
 • برگزاریبیش از شش دوره کارگاه ازبان زرافه دوره مقدماتی و پیشرفته در مهدکودک قصه های کودکی
 • برگزاریبیش از هفت دوره کارگاه زبان زرافه مقدماتی و پیشرفته در خانه کودک نمونه
 • برگزاری کارگاه زبان زرافه دوره مقدماتی و پیشرفته در مهدکودک حوض نقره ای
 • برگزاری کارگاه کرونا و آسیب آن به کودکان در خانه کودک نمونه (آنلاین)
 • برگزاری بیش از ده دوره کارگاه های زبان زرافه آن لاین کودک و نوجوان با همکاری خانم شکوفه صمدی

 

تجربه مشاوره:

 • مشاوره کودک و نوجوان و فرزند پروری در کلینیک چمان
 • مشاوره کودک و نوجوان و فرزند پروری در کلینیک جوانه
 • مشاور کودک و نوجوان و فرزندپروری در کلینیک رویارویی

 

برای رزرو وقت با این متخصص با ما تماس بگیرید:

88652505 - 88652502 - 021