دکتر قیصر ملکی

دکتر قیصر ملکی

روانشناس بالینی

 

تاریخ شروع فعالیت در چمان:

دی ماه 1397

 

سوابق تحصیلی

 • مقطع کارشناسی: روان­شناسی عمومی دانشگاه زنجان؛ روزانه، مهرماه 1384 (کسب رتبه اول دانش‌­آموختگی).
  عنوان پایان‌­نامه­ مقطع کارشناسی: «اثر کلامی کردن تفکر بر عملکرد حل مسأله» (تحت راهنمایی جناب آقای دکتر جواد صالحی از دانشگاه زنجان؛ دفاع با درجه­ عالی و نمره­ 20).
 • مقطع کارشناسی ارشد: روان­شناسی بالینی کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی؛ روزانه، مهرماه 1388
  عنوان پایان­‌نامه­ مقطع کارشناسی ارشد: «توجه انتخابی نسبت به تصاویر مرتبط با دلبستگی درافراد دارای سبک­های مختلف دلبستگی: مطالعه‌­ای بر مبنای پارادایم دات­پروب» (تحت راهنمایی دکتر محمدعلی مظاهری و مشاوره­ دکتر محسن دهقانی از دانشگاه شهید بهشتی؛ دفاع با درجه­ عالی و نمره 20).
 • مقطع دکتری: روان­شناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی؛ روزانه، مهرماه 1393
  موضوع رساله: تدوین و رواسازی مجموعه محرک­های تصویری و واژگانی دلبسگی و مطالعة زیربناهای رفتاری و عصب­‌شناختی سبک­های دلبستگی در سطوح پردازش خودکار و کنترل­‌شده

 

حیطه­‌های پژوهشی و درمانی مورد علاقه

 • مبانی عصب­روانشناختی دلبستگی و روابط نزدیک
 • شناخت اجتماعی در اختلال­های بالینی
 • درمان شناختی رفتاری اختلال­های اضطرابی و وسواس
 • درمان شناختی رفتاری افسردگی
 • مشاوره پیش از ازدواج
 • زوج­‌درمانی هیجان‌­مدار (EFT)

 

سوابق اجرایی و شغلی:

 • ­درمانگر اختلال­های روان­شناختی بزرگسال (مرکز خدمات روان­شناختی چمان از دی ماه 97).
 • درمانگر اختلال­های روان­شناختی بزرگسال (مرکز خدمات روان­شناختی بینش از تیرماه 95).
 • درمانگر اختلال­های روان­شناختی بزرگسال (مرکز خدمات روان­شناختی و مشاوره دانشگاه شهید بهشتی 94 تا 96).
 • درمانگر اختلال­های روان­شناختی بزرگسال (مرکز خدمات روان­شناختی اکسیر از 95 تا 96)

 

تجارب حرفه‌­ای در زمینه سمینار، کارگاه و سخنرانی:

 • عضو کمیته اجرایی همایش توانبخشی عصبی، دانشگاه شهید بهشتی، 1390
 • مبانی نوروآناتومیک افسردگی: مروری بر نقش متمایز نواحی پیش­پیشانی پشتی-جانبی و پیش­پیشانی شکمی- میانی، همایش توانبخشی عصبی- دانشگاه شهید بهشتی، 1390
 • نقصان نظریه ذهن در اختلال افسردگی عمده: مروری بر مطالعات صورت گرفته، همایش توانبخشی عصبی- دانشگاه شهید بهشتی، 1390
 • ارائه مقاله به عنوان: Executive functions deficit in obsessive-compulsive disorders patients در همایش European psychiatry، 2012

 

مقالات چاپ شده داخلی و خارجی:

 • Maleki, G., Mazaheri, M. A., Nejati, V., Borhani, K., & Bosmans, G. (2021). The Attachment-related picture set (ARPS): development and validation. Current Psychology, 1-12.
 • Maleki, G., Zabihzadeh, A., Richman, M. J., Demetrovics, Z., & Mohammadnejad, F. (2020). Decoding and reasoning mental states in major depression and social anxiety disorder. BMC psychiatry20(1), 1-8.
 • Zabihzadeh, A., Maleki, G., Richman, M. J., Hatami, A., Alimardani, Z., & Heidari, M. (2017). Affective and cognitive theory of mind in borderline personality disorder: the role of comorbid depression. Psychiatry research257, 144-149.
 • Ahmadabadi, Z., Panaghi, L., Madanipour, A., Sedaghat, A., Tira, M., Kamrava, S., & Maleki, G. (2015). Cultural Scripts, Reasons for having sex, and regret: A study of Iranian Male and female university students. Sexuality & Culture19(3), 561-573.
 • Nejati, V., Zabihzadeh, A., Maleki, G., & Tehranchi, A. (2012). Mind reading and mindfulness deficits in patients with major depression disorder. Procedia-social and behavioral sciences32, 431-437.
 • ملکی، قیصر و قاسمی منصف،سالومه. (1399). مقایسه ابعاد شناخت اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، اختلال نقص توجه- بیش فعالی و نمونه عادی. رویش روان شناسی، 9 (9)، ۹۳-۱۰۴.
 • قاسمی منصف،سالومه و ملکی، قیصر. (1399). رابطه محتوای آشکار رویا با سبک های دلبستگی: نقش واسطه ای حافظه شرح حال.  ایده های نوین روانشناسی، 5 (9)، 26-11.
 • ملکی، قیصر، مظاهری، علی، نجاتی، وحید، برهانی، خاطره و سراج، آذین. (1398). هنجار عاطفی واژگان دلبستگی در زبان فارسی. روان­شناسی تحولی، 16 (62)، 134- 119.
 • مظاهری، محمدعلی، نجاتی، وحید، ذبیح زاده، عباس، ملکی، قیصر. (1396). سبک­های دلبستگی و توانایی بازشناسی حالت های هیجانی چهره. پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 8 (1)، 11-1.
 • ذبیح زاده، عباس، ملکی، قیصر، قشنگ، نیره، حاتمی باورصاد، سارا و پارسامند،تینا . (1395). مقایسه نظریه ذهن در بیماران مبتلا به اختلال های اضطرابی و افراد عادی. پژوهش های کاربردی روانشناختی، 7 (1)، 247- 237.
 • ملکی، قیصر، مظاهری، محمد علی، ذبیح زاده، عباس، آزادی، اسمعیل و ملک زاده، لیدا (1393). نقش پنج عامل بزرگ شخصیت در ذهن آگاهی. پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 4 (1)، 114- 103.
 • ملکی، قیصر، رضی، پوریا، بهادر، مرتضی، شکوری، حجت و امامی،احمدعلی . (1393). تاکتیک­های حل تعارض در زنان مراجعه­کننده به دادگاه خانواده. تحقیقات علوم رفتاری، 12 (1)، 91- 82.
 • ملکی، قیصر، ذبیح زاده، عباس، پناغی، لیلی، رشیدی، مانا و باقری، محبوبه. (1393). تاکتیک­های حل تعارض در انواع سبک­های دلبستگی زوجین. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 8 (31)، 77.
 • پناغی، لیلی، ملکی، قیصر، ذبیح زاده، عباس، پشت­مشهدی، مرجان و سلطانی­نژاد،زهرا . (1392). روایی، پایایی و ساختار عاملی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR). مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 19 (4)، 313- 305.
 • ملکی، قیصر، مظاهری، محمدعلی و دهقانی،محسن . (1392). ساخت و اعتباریابی آزمون دات­پروب برای اندازه­گیری توجه انتخابی نسبت به تصاویر مرتبط با دلبستگی. فصلنامه روانشناسی، 17 (3)، 275.
 • نجاتی، وحید، ذبیح زاده، عباس، ملکی، قیصر و صفرزاده،مریم . (1392). مقایسه کارکردهای اجرایی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری و افراد بهنجار. روانشناسی بالینی، 5 (1)، 81.
 • نجاتی، وحید، شهیدی، شهریار، ملکی، قیصر و درویشی لرد، معصومه. (1392). همبسته های شناختی امید: شواهدی از آزمون های عصب روان­شناختی. تازه های علوم شناختی، 14 (4)، 29.
 • نجاتی، وحید، ذبیح زاده، عباس، ملکی، قیصر و محسنی،مصطفی. (1392). شناخت اجتماعی در بیماران دچار افسردگی عمده: شواهدی از آزمون ذهن خوانی ازطریق چشم. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 6 (4)، 57.
 • نجاتی، وحید، ملکی، قیصر، ذبیح زاده، عباس، صفرزاده،مریم . (1391). نقص توجه در اختلال وسواس- بی اختیاری: تعیین واژه های فارسی مرتبط با وسواس و سوگیری توجه به آن ها. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 10 (1)، 10.
 • مظاهری، محمدعلی، ملکی، قیصر و ذبیح زاده، عباس. (1391). رابطه نام شخصی افراد با حرمت خود و خودپنداره آنها. فصلنامه روان شناسی کاربردی. 6 (2)، 59.
 • ذبیح زاده، عباس، نجاتی، وحید، ملکی، قیصر، درویشی لرد، معصومه و رادفر، فرهاد. (1391). بررسی رابطه بین توانایی ذهن خوانی و پنج عامل بزرگ شخصیت. تازه های علوم شناختی، 14 (1)، 19.
 • پناغی، لیلی، پیروزی، دارا، ملکی، قیصر، شیرین بیان، مینو و باقری، فتانه. (1391). رابطه سبک­های دلبستگی و خشونت­دیدگی در زنان. خانواده پژوهی، 8 (29)، 19.
 • نجاتی، وحید و ملکی، قیصر. (1391). رابطه بین تکانشگری و تامل گرایی با عملکرد حل مسئله. تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 14 (1)، 76.
 • نجاتی، وحید، ملکی، قیصر و صالحی،جواد . (1390). تاثیر الگوی کلامی کردن تفکر بر عملکرد حل مساله.  افق دانش،  17 (2)، 49.
 • پناغی، لیلی، دهقانی، محسن، عباسی، مریم، محمدی، سمیه و ملکی،قیصر. (1390). بررسی پایایی، روایی و ساختار عاملی مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک های حل تعارض. خانواده پژوهی، 7 (25)، 103.
 • نجاتی، وحید، امینی، رضا، ذبیح زاده، عباس، معصومی، مهدی، ملکی، قیصر و شعاعی،فاطمه. (1390). ذهن آگاهی شاخصی موثر در کیفیت زندگی جانبازان نابینا. طب جانباز، 3 (11)، 1.
 • زاده محمدی، علی، احمدآبادی، زهره و ملکی، قیصر. (1390). رابطه عوامل شخصیت با گرایش به خشونت: نقش میانجیگر پایگا ه های هویت. روان شناسی کاربردی، 5 (1)، 40-24.

 

همکاری در طرح­های پژوهشی

 • ویژگی­های روانسنجی مقیاس تجارب مربوط به روابط نزدیک (ECR)، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 1389 تا 1390.
 • بررسی پایگاه­های هویت، خودپنداره و عزت نفس بیماران جراحی زیبایی فک و بینی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 1390 تا 1391.
 • بررسی کیفیت زندگی کم­توانان ذهنی سرپرستی شده در خانواده و مراکز بهزیستی، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی تهران، 1389 تا 1390.
 • تحلیل وضعیت سلامت خانواده های ایرانی (مفهوم خانواده سالم، شناخت ویژگی­های خانواده سالم ایرانی و عوامل آسیب­زا از دید متخصصان)، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، 1391 تا 1392.
 • مقایسه علائم روان­شناختی و ویژگی­های شخصیتی دانشجویان رشته­های پزشکی و دانشجویان دانشگاه­های دولتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1391.
 • تهیه دستورالعمل حرفه­ای و اخلاقی نوروفیدبک در مراکز مشاوره بهزیستی، سازمان بهزیستی، 1397.

 

سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری کارگاه 4 روزه «سنجش و اندازه­گیری در دلبستگی بزرگسال» برای روانشناسان، مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی، اردیبهشت 1400
 • تدریس دروس روان­شناسی رشد و روان­شناسی شخصیت در مقطع ارشد دانشگاه شهید بهشتی (سال تحصیلی 99-98).

 

برای رزرو وقت با این متخصص با ما تماس بگیرید:

88652505 - 88652502 - 021