شهلا نوروزیان

شهلا نوروزیان

مشاور

 

تاریخ شروع فعالیت شما در چمان:

1396

سوابق تحصیلی :

 • کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی | دانشگاه خاتم تهران
 • کارشناس روانشناسی بالینی  | دانشگاه آزاد کرج

سوابق اجرایی و شغلی:

 • مشاور تحصیلی و تربیتی رفتاری  | آموزش و پرورش | 1388-1374
 • مشاور خانواده  | کلینیک مشاوره نیک اندیش | 1398-1387
 • مشاور خانواده  | کلینیک ایران | 1399-1389
 • مشاور خانواده  | مرکز مشاوره چمان | 1398-1397

دوره­‌های آموزشی گذرانده شده:

 • گواهی نامه فرزند پروری بر اساس نظریه انتخاب
 • گواهینامه ی برگزاری سری کارگاه های نظریه ی انتخاب در دانشگاه سما کرج
 • گواهینامه ی برگزاری سری کارگاه های فرزند پروری در دانشگاه سمای کرج
 • گواهینامه ی بین المللی از موسسه ی ویلیام گلاسر
 • پروانه ی مشاوره از سازمان نظام روانشناسی ومشاوره
 • گواهی شرکت در کارگاه تربیت جنسی کودکان و نوجوانان از دانشگاه تهران
 • گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزش مدیریت رفتاری والدین نوجوان از دانشگاه شهید بهشتی
 • گواهی نامه شرکت در کارگاه زوج درمانی بر اساس رویکرد CBT  از دانشگاه تهران
 • شرکت در اولین کنگره ملی روانشناسان و مشاوران ایران و دریافت گواهی نامه توان بخشی تمرکز در حافظه کودکان
 • شرکت در چهارمین کنگره ملی روانشناسان و مشاوران ایران
 • گواهی نامه شرکت در کارگاه آموزش مربی مونته سوری
 • گواهی نامه شرکت در کارگاه مهارت فرزند پروری از دانشگاه شهید بهشتی
 • گواهی نامه شرکت در کارگاه غنی سازی روابط زناشویی زوجین
 • گواهی شرکت در کارگاه درمان حساس بر جنسیت
 • گواهی نامه شرکت در کارگاه پیش بینی کننده های اصلی جدایی زوجین بر اساس تئوری انتخاب
 • گواهی شرکت در کارگاه مشاوره قبل از ازدواج

سوابق آموزشی و تدریس:

 • اجرای سری برنامه های فرزند پروری در رادیو کرج
 • اجرای سری برنامه های فرزند پروری در رادیو تهران
 • دوره های فرزند پروری، آموزش جنسی و مسئولیت پذیری و… درمهد کودک های کرج وتهران
 • برگزاری سری کارگاه های نظریه انتخاب در دانشگاه سما کرج
 • برگزاری سری کارگاه های فرزند پروری در دانشگاه سما کرج
 • حضور در کارگاه زندگی بدون خشنونت (زبان زندگی) توسط مترجم این کتاب آقای کامران رحیمیان