روانشناسی صنعتی سازمانی چیست و چه می کند؟

همه چیز از این ایده و دغدغه شروع شد که چطوری می‌­توانیم روانشناسی صنعتی و سازمانی را به افراد جامعه یه صورت عمومی و افرادی که به این گرایش مربوط می­‌شوند مثل روانشناس‌­ها، مدیران سازمان‌­ها و… به صورت تخصصی معرفی کنیم. شمایی که مشغول خواندن این مقاله هستید ممکن است تصوری در مورد رشته روانشناسی…

کاهش استرس در محیط کار

استرس در محیط کار

هر فردی که تا به حال شغلی بر عهده داشته است در مقطعی از زمان فشار ناشی از استرس کاری را حس کرده است. هر شغلی می‌تواند استرس‌زا باشد حتی اگر عاشق کاری که انجام می‌دهید باشید. برای مثال ممکن است برای انجام کاری که بایست در مدت زمانی مشخص تحویل بدهید استرس داشته باشید.…