لیلا میرباقری

لیلا میرباقری

روانشناس بالینی خانواده

 

 

تاریخ شروع فعالیت در چمان:

بهمن ماه 1397

 

سوابق تحصیلی :

 • کاندیدای دکتری روانشناسی (دانشگاه تهران)
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی (دانشگاه شهید بهشتی)
 • کارشناسی  روانشناسی بالینی (دانشگاه تهران پزشکی)

 

سوابق اجرایی و شغلی:

 • روان درمانگر کودک و نوجوان (کلینیک آتیه درخشان ذهن 96 تا 1400).
 • روان درمانگر کودک و نوجوان (مرکز مشاوره نگاه نو سال 95).
 • مشاور تربیتی و مربی (مهد کودک مهدیس تهران سال 94).
 • روان درمانگر کودک (دبستان دخترانه عفاف تهران سال 93).
 • روان درمانگر کودک ( دبستان پسرانه 12 فروردین تهران  سال 93 ).
 • بازی درمانگر(در خانه سلامت ازگل تهران سال 92)
 • روان درمانگر ( کلینیک خانواده و کودک شهید بهشتی سال92)
 • مشاور تحصیلی و تربیتی (مدرسه پیش دبستانی و دبستان خرد تهران سال 90و91 ).

 

تجارب حرفه ای در زمینه سمینار، کارگاه و سخنرانی:

 • عضو کمیته اجرایی کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن (دانشگاه شهید بهشتی (پژوهشکده خانواده) در سالهای 93 و 95)
 • برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برای کودکان و نوجوانان (مرکز مشاوره نگاه نو سال 95).
 • سخنرانی در کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان با عنوان مقایسه توانایی بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در کودکان با سبک دلبستگی ایمن و نا ایمن
 • ارائه پوستر در Congress of Neurology & Clinical Electrophysiology of Iran تحت عنوان

(Situational modulation of emotion recognition abilities in autism children with secure and insecure attachment)

 

مقالات چاپ شده داخلی و خارجی:

مقایسه توانایی بازشناسی تظاهرات هیجانی چهره در کودکان با دلبستگی ایمن و ناایمن (مجله علمی-پژوهشی)

Situational modulation of emotion recognition abilities in children with secure and insecure attachment: the role of gender) International journal of practice clinical psychology)

 

دوره های آموزشی گذرانده شده:

 • آموزش مدیریت رفتاری به والدین کودکان ، دکتر کارینه طهماسیان ، بهمن 91 تا خرداد 92، پژوهشکده خانواده ،دانشگاه شهیدبهشتی
 • آموزش مدیریت رفتاری به والدین نوجوانان ، دکتر کارینه طهماسیان ، مهر92 تا دی 92، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی
 • شناخت درمانی کودکان ، دکتر کارینه طهماسیان ، مهر 92 ، دانشگاه شهید بهشتی
 • بازی درمانی کودکان ، دکترکارینه طهماسیان، اردیبهشت 93 ، انجمن روانشناسی ایران
 • قصه درمانی کودکان ، دکتر کارینه طهماسیان ، خرداد 93 ، انجمن روانشناسی ایران
 • درمان شناختی رفتاری کودکان اضطرابی ، دکتر کارینه طهماسیان ، مهر 93، دانشگاه شهید بهشتی
 • تربیت جنسی کودکان ، فاطمه نیک پرور ، اردیبهشت 93 ( کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن )
 • مداخلات شناختی کودکان طلاق ، دکتر کارینه طهماسیان ، اردیبهشت 93 ، دانشگاه شهید بهشتی ( کنگره بین المللی خانواده و جهانی شدن )
 • درمان شناختی رفتاری وسواس کودکان، دکتر کارینه طهماسیان،خرداد 93،انجمن روانشناسی ایران
 • آموزش مهارت های زندگی ، دکتر کارینه طهماسیان ، خرداد و تیرماه 94
 • روان درمانی کودک ( رویکرد روان تحلیلی ) دکترگوهر همایون پور، اردیبهشت 95 ، دانشگاه شهید بهشتی ( کنگره کودک ونوجوان )
 • تربیت بازی درمانگر با رویکرد شناختی رفتاری ، دکتر کارینه طهماسیان ، آبان 95، مرکز پژوهشی علوم اعصاب شناختی رفتار
 • روان درمانی کودک با رویکرد تحلیلی ،دکتر آناهیتا گنجوی،آذر 96، موسسه روانشناسی و مشاوره هم آوا
 • دورره جامع رواندرمانی تحلیلی موسسه روانشناسی و مشاوره هم آوا 97 -1400 .

 

سوابق آموزشی و تدریس:

 • برگزاری دو دوره کارگاه « مهارت های فرزندپروری » برای والدین مدارس عفاف و 12 فروردین از سال 93تا 96
 • برگزاری کارگاه «آموزش مهارت های زندگی » برای کودکان دبستان دخترانه عفاف تهران و دبستان پسرانه  12 فروردین تهران از سال 93تا96
 • برگزاری کارگاه «آموزش مهارت های زندگی » برای کودکان و نوجوانان  مرکز مشاوره نگاه نو 1395.

 

تجربه مشاوره:

 • مشاور تربیتی و مربی (مهد کودک مهدیس تهران سال 94)
 • مشاوره تحصیلی (مدارس دخترانه عفاف و پسرانه 12 فروردین سال 93)
 • مشاور تحصیلی و تربیتی (مدرسه پیش دبستانی و دبستان خرد تهران سال 90و91 )